آکادمی:

تدریس پیشرفته به صورت علمی و کاربردی در استودیو شخصی با تجهیزات کامل نور پردازی در 10 جلسه و هفته ای یک بار.

شامل:
1-مبانی هنرهای تجسمی منطبق بر عکاسی پرتره،عروس و مد
2-ابزار شناسی نور
3-آشنائی با مبانی جهت ساخت دکور استودیو، فن ها ، فیگور و فرم های پرتره
4-نگاهی به راه های جذب مشتری و بازار
5-رمز جاودانگی عکسها
6-کار در فضای باز، قاب های طبیعت و آنچه مورد نیاز یک عکاس پرتره و مد می باشد.

هزینه ثبت نام:

فعلا کلاسها بصورت خصوصی و تک نفره برگزار میگردد و هزینه آن مبلغ 2/000/000 تومان میباشد.

کارگاههای آموزشی (work shop) 

آمادگی جهت برپائی کارگاههای آموزشی بصورت انفرادی و جمعی در هر نقطه از کشور بصورت انتقال کاربردی  و کارگاهی فشرده.