مشترک گرامی
ضمن تشکر صمیمانه جهت بازدید از خدمات این استودیو و اعلام علاقه قبلی این گروه به داشتن افتخار انجام خدمات مراسم جنابعالی هزینه بسته خدماتی فیلم و عکس به شرح زیر را به اگاهی میرساند .
 
:Aبسته عکاسی
شامل آلبوم 60*80با احتساب 15 برگ و شامل 30 عکس با صحافی ، جلد و کیف تمام چرم با انضمام عکس ضد خش کاور
 52/000/000 ریال
هزینه هر برگ اضافه بعدار حد نصاب 15 برگ البوم
2/500/000 ریال

:Bبسته عکاسی
در سایز45*60با مشخصات مشابه بسته
  46/000/000 ریال
هزینه هر برگ اضافه بعد ازحد نصاب 15 برگ البوم
2/000/000 ریال

:Cبسته عکاسی 
شامل البوم 80*40 با احتساب 15 برگ و شامل 40 عکس با صحافی , جلد و کیف تمام چرم با انضمام عکس ضد خش کاور
56/000/000ریال
هزینه هر برگ اضافه بعد از حد نصاب 15 برگ البوم
2/500/000 ریال


هدیه استودیو:
که صرفا جهت انتخاب هر دو پکیج تصویر برداری و عکس با هم میباشد
1- یک عدد عکس شاسی شده 70*100 برای عروس و داماد
2- دو عدد عکس شاسی شده 50*70 جهت خانواده ها
3_ یک البوم مینی 28*18 با همان چیدمان البوم اصلی

بسته های فوق شامل هیچ گونه هزینه مخفی و خارج از قرار داد مثل ورودی باغ, هزینه خودرو,صرف غذا و حق وقت نمیباشد .
 
عکاسی مجالس :
البوم 10برگ با حداکثر ظرفیت عکس شامل عکاسی از ابتدای ورود عروس و داماد و وقایع جشن در سایز 60*30
26/000/000 ريال
یا شامل دریافت کلیه عکس های اورجینال عکس برداری مجلس
9/500/000ریال

بسته های فوق شامل هیچگونه هزینه مخفی و خارج از قرارداد مثل ورودی باغ ، هزینه خودرو ، صرف غذا ، حق وقت و .... نمی گردد.

بسته عکس نامزدی:

آلبوم 10 برگ شامل 20 عدد عکس در سایز 30*40
24/000/000 ريال
یا دریافت 10 عکس سایز 20*30
7/500/000ریال
مبلغ ورودی 4/500/000ریال می باشد.

بسته عکاسی کودک یا خانوادگی :
شامل البوم 20*30 تعداد 10 برگ (20 عکس )
24/000/000ریال
یا دریافت 10 عدد عکس سایز 20*30
7/500/000ریال
یا البوم سایز 30*30 تعداد 10 برگ ( 30 عکس )
26/000/000ریال


بسته عکاسی اسپرت استودیو :

شامل البوم 20*30 تعداد 10 برگ  (20 عکس)
24/000/000ریال
شامل 8 عدد عکس شاسی شده 50*70(فقط روی پکیج فیلم و عکس)
12/000/000 ريال
یا دریافت 10 عدد عکس 20*30
7/500/000 ریال


بسته عکاسی فرمالیته :

البوم 45*20 (90*20) 10 برگ (20 عکس)
30/000/000 ریال

البوم 25*25 (50*25) 10 برگ (20 عکس )
22/000/000 ریال

البوم 50*30       10 برگ (20 عکس)
24/000/000 ریال

_بسته عکاسی و تصویر برداری

بسته A :
 البوم 90*20+ تصویر برداری S.L.R+هلی کم   63/000/000 ریال

بسته B :
البوم 50*25+تصویر برداری S.L.R +هلی کم   56/000/000 ریال

بسته C :
البوم 50*30 + تصویر برداری S.L.R+ هلی کم   58/000/000 ریال

_خدمات کلیپ فورمالیته یا اسپرت :

تصویر برداری  S.L.R + هلی کم   40/000/000 ریال

هدیه استودیو :
که صرفا جهت انتخاب پکیج فورمالیته میباشد .
شامل یک عدد البوم همراه 21*16 (10 برگ )

بسته تصویر برداری  S.L.R :
شامل دو دوربین با تدوین وحضورمشتری در صورت تمایل جهت بازنگری واصلاحات 
مبلغ 38/000/000 ریال

بسته تصویر برداری 4k :
شامل دو دوربین با تدوین و حضور مشتری در صورت تمایل جهت بازنگری و اصلاحات 
مبلغ 44/000/000 ریال
به ازا, هر دوربین اضافی مبلغ 16/000/000 ریال میباشد .

وسایل حرکتی :
رونین با اپراتور +دوربین S.L.R
15/000/000 ریال
کرین با اپراتور +دوربین S.L.R
14/000/000 ريال
کرین با اپراتور+دوربین 4K
18/000/000ریال
هلی کم  
15/000/000 ریال
بسته تصویر برداری روز مجزا 

شامل یک دوربین S.L.R
9/500/000 ریال

 
درحال بارگزاری